Schody

Obklady schodov
sú alternatívou už existujúcich betónových a oceľových schodísk. Obložíme akýkoľvek tvar.

Zábradlie
vyrobíme v rôznych tvarov a materiálov. Moderné, rustikálne, masívne podľa vašich požiadaviek.

Samonosné schody
vám vyrobíme podľa vašich predstáv.